Úsměv otevírá duši

Na předním místě jsou pro nás pohodové a štastné děti. Hravou formou všestranně rozvíjíme jejich osobnost a připravujeme je do života a pro vstup do základní školy.

Zápis 2022/2023 se uskuteční 4. května 2022 od 8.00 hodin do 16 hodin v mateřské škole.

Těšíme se na vás, holčičky a kluci!

Mgr. Martina Trnková – ředitelka, Milena Becková – učitelka, Alena Kociánová – učitelka, Ivana Vebrová – učitelka, Veronika Becková – učitelka a Lucie Rákosníková – učitelka

Žádost o přijetí, prosím, přineste vyplněnou, potvrzenou od lékaře.

Tiskopis si vyzvedněte v mateřské škole od 1. 4. 2022 denně od 7.00 hodin do 8.30 hodin, odpoledne od 14.00 hodin do 16.00 hodin. Nebo si jej můžete stáhnout na webových stránkách školy: www.mskynsperk.cz

U zápisu předložte – rodný list dítěte, doklad o trvalém pobytu – OP. Cizinci předkládají cestovní pas dítěte s doložením dlouhodobého trvalého pobytu dítěte.

Podmínky přijetí dítěte:

  1. Dítě, které má docházku povinnou.
  2. Dítě s trvalým pobytem v Kynšperku nad Ohří.
  3. Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 let – mladší děti dle kapacity MŠ.

Zápis cizinců do MŠ

Mateřská škola U Pivovaru vyhlašuje zvláštní zápis, pro děti cizinců, podle §2 odstavce (5) k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022/2023 dne 8. 6. 2022 od 8,00-11,00 hodin a od 12,30-15,00 hodin.

Podmínky a potřebné dokumenty k přijetí do MŠ:

Možnost doručení přihlášek cizinců je podle zákona ze dne 17.března 2022 o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace do 1. 6. 2022 – 15. 7. 2022- osobně, poštou, datovou schránkou.

Přijetí / nepřijetí dítěte do MŠ bude vydáváno 28. 7. 2022 v ředitelně MŠ U Pivovaru

O mateřské škole

O mateřské škole

Budova mateřské školy je typizovaná s kapacitou 70 dětí. Máme tři třídy. Les, Louka a Motýlci

více informací

Stravování

O mateřské škole

Školní jídelna je součástí mateřské školy. Vybavení kuchyně se stále modernizuje podle hygienických požadavků.

více informací

Informace pro rodiče

O mateřské škole

Předávání dětí a bezpečnost: Rodiče nebo jimi pověřené osoby předávají své dítě učitelce. Odpovídají za to, že dítě je zdravé.

více informací