Úsměv otevírá duši

Na předním místě jsou pro nás pohodové a štastné děti. Hravou formou všestranně rozvíjíme jejich osobnost a připravujeme je do života a pro vstup do základní školy.

Zápis 2023/2024 se uskuteční 2. května 2023 od 8:00 hodin do 16:00 hodin v mateřské škole.

Těšíme se na vás, holčičky a kluci!

Dokumenty potřebné k zápisu:

  • Žádost o přijetí - potvrzenou od lékaře (žádost o přijetí si můžete stáhnout na webových stránkách školy: www.mskynsperk.cz nebo vyzvednout v mateřské škole od 1. 4. 2023 denně od 7:00 hod do 8:30 hod a od 14:00 hod do 16:00 hod)
  • Rodný list dítěte
  • Občanský průkaz zákonného zástupce
  • Cizinci předkládají cestovní pas dítěte s doložením dlouhodobého trvalého pobytu dítěte

Podmínky přijetí dítěte:

  • Dítě, které má docházku povinnou s trvalým bydlištěm v Kynšperku nad Ohří
  • Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 let, s trvalým bydlištěm v Kynšperku nad Ohří
  • Dle kapacity a naplněnosti budou přijímány děti mladší 3 let, s trvalým bydlištěm v Kynšperku nad Ohří
  • Dle kapacity a naplněnosti budou přijímány děti, které nemají trvalé bydliště v Kynšperku nad Ohří

Zápis 2023/2024 Přihláška k zápisu

O mateřské škole

O mateřské škole

Budova mateřské školy je typizovaná s kapacitou 70 dětí. Máme tři třídy. Les, Louka a Motýlci

více informací

Stravování

O mateřské škole

Školní jídelna je součástí mateřské školy. Vybavení kuchyně se stále modernizuje podle hygienických požadavků.

více informací

Informace pro rodiče

O mateřské škole

Předávání dětí a bezpečnost: Rodiče nebo jimi pověřené osoby předávají své dítě učitelce. Odpovídají za to, že dítě je zdravé.

více informací