Úsměv otevírá duši

Na předním místě jsou pro nás pohodové a štastné děti. Hravou formou všestranně rozvíjíme jejich osobnost a připravujeme je do života a pro vstup do základní školy.

Zápis 2021/2022 se uskuteční 3. května 2021 od 8.00 hodin do 16 hodin v mateřské škole.

Těšíme se na vás, holčičky a kluci!

Mgr. Martina Trnková – ředitelka, Milena Becková – učitelka, Alena Kociánová – učitelka, Ivana Vebrová – učitelka, Veronika Becková – učitelka a Bára Janková – učitelka

Přihlášku a evidenční list, prosím, přineste vyplněné, potvrzené lékařem.

Tiskopisy si můžete také vyzvednout v mateřské škole od 1. 4. 2021 denně od 7.00 hodin do 8.30 hodin, odpoledne od 14.00 hodin do 16.00 hodin.

U zápisu předložte – rodný list dítěte, doklad o trvalém pobytu – OP. Cizinci předkládají cestovní pas dítěte s doložením dlouhodobého trvalého pobytu dítěte.

Podmínky přijetí dítěte:

  1. Dítě, které má docházku povinnou.
  2. Dítě s trvalým pobytem v Kynšperku nad Ohří.
  3. Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 let – mladší děti dle kapacity MŠ.
  4. Dítě musí být způsobilé účastnit se vzdělávací činnosti, přiměřeně samostatné.

O mateřské škole

O mateřské škole

Budova mateřské školy je typizovaná s kapacitou 70 dětí. Máme tři třídy. Les, Louka a Motýlci

více informací

Stravování

O mateřské škole

Školní jídelna je součástí mateřské školy. Vybavení kuchyně se stále modernizuje podle hygienických požadavků.

více informací

Informace pro rodiče

O mateřské škole

Předávání dětí a bezpečnost: Rodiče nebo jimi pověřené osoby předávají své dítě učitelce. Odpovídají za to, že dítě je zdravé.

více informací